La Liturgia de la Eucaristía: la Plegaria Eucarística

2 4 Pere TenaLa Litúrgia de l’Eucaristia és la part més important de tota la missa, ja que té lloc el Memorial del Senyor.

S’inicia amb una processó d’ofrenes, que es porten a l’altar. Aquestes ofrenes són, fonamentalment, el pa, el vi i l’aigua per a l’Eucaristia, si bé també es poden oferir altres coses, com ara ciris o flors. També és important, en aquest moment, fer l’ofrena pels pobres i per les necessitats de l’església. Mentrestant, es prepara l’altar, disposant el pa i el vi i tot el necessari per a l’Eucaristia. El celebrant, quan arriba a l’altar, presenta les ofrenes al Pare i en dóna gràcies. Seguidament, si s’escau, s’encensa les ofrenes, la creu i l’altar i finalment s’encensa el celebrant, els ministres i l’assemblea. Finalment, el celebrant es renta les mans amb el ritu del lavabo, tot demanant a Déu la purificació interior.

Un cop feta la presentació dels dons, el celebrant invita l’assemblea a pregar perquè l’eucaristia que anem a celebrar agradi a Déu i segueix amb una oració sobre les ofrenes, demanant que es transformin en el Cos i en la Sang del Senyor.

Aleshores, s’inicia la pregària eucarística, amb la salutació “El Senyor sigui amb vosaltres” i el celebrant proclama el prefaci, que és una oració d’acció de gràcies a Déu que ens introdueix a la celebració del memorial del Senyor. Es diu “prefaci” perquè significa “abans de l’acció”, “pre-facere”. Un cop recitat el prefaci, té lloc el cant del Sanctus. Seguidament, té lloc la consagració amb l’epiclesi (invocació), on es demana l’acció de l’Esperit Sant perquè el pa i el vi es converteixin en el Cos i en la Sang de Jesús. I es recita la narració de l’últim sopar amb les paraules que Jesús va dir als apòstols, tot mostrant el pa i seguidament el vi.

Un cop realitzada la consagració el celebrant convida a proclamar el misteri de la fe, o sigui la mort i la resurrecció de Jesús, tot esperant el seu retorn gloriós.

Segueix la pregària eucarística amb l’anamnesi, en la qual oferim al Pare el Cos i la Sang del Senyor i també l’ofrena de nosaltres mateixos i es torna a invocar l’Esperit Sant perquè ens congregui en la unitat. Aleshores, té lloc unes intencions particulars, com són la pregària pel papa, pel bisbe diocesà –i coadjutors i auxiliars, no altres bisbes– i pels altres ministres, per tot el poble i finalment pels difunts, tot demanant la intercessió de la Mare de Déu, de sant Josep –introduït en les pregàries II, III i IV pel papa Francesc– i dels sants.

La pregària eucarística finalitza amb la doxologia final on, elevant la patena i el calze, donem glòria a la Trinitat, amb la oració “Per ell, amb ell i en ell…”

Amb el gran “Amén” del poble finalitza la pregària eucarística. La Litúrgia de l’Eucaristia continua aleshores amb la Comunió.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *